Descriere job

Misiunea postului
Asigurarea unui cadru eficient și constant al guvernanței corporative. 

Principalele atribuții:

 • Contribuie la gestionarea activității de secretariat corporativ aflat în competența subdiviziunii;
 • Ține evidența în formă actualizată a informației cu privire la: membrii organelor de conducere al băncii, persoanelor cu funcții cheie,  acționarii, persoanele afiliate băncii, declarațiilor privind conflictul de interese;
 • Întocmește și prezintă rapoarte periodice către organul de conducere al băncii, instituțiilor terțe conform legii,
 • Execută activități de arhivare a documentelor subdiviziunii în colaborare cu structurile competente ale băncii;
 •  Studiază și formulează propuneri de îmbunătățire a activității, proceselor de guvernanță corporativă;
 • Participă la revizuirea actelor normative interne ale subdiviziunii și  ale băncii;
 • Monitorizează cerințe legislative care direct sau indirect reglementează activitatea subdiviziunii, și înaintează propuneri conducerii departamentului privind modificarea cadrului normativ intern. 

Cerințe față de candidați

 • Studii superioare în domeniul economic / financiar sau juridic (media generală pe anii de studii 8 și mai mare);
 • Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul economic/financiar/bancar sau juridic;
 •  Posedarea cunoștințelor de înțelegere a proceselor bancare, a reglementărilor în vigoare privind activitatea bancară, standardelor și/sau bunelor practici – va fi considerată un avantaj semnificativ;
 • Cunoștințe avansate MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • Cunoașterea fluentă a limbii române, cunoașterea limbii engleze cel puțin nivel intermediar (B1);.
 • Responsabilitate, inițiativă, operativitate în lucru și atenție la detalii. 

Abilități

 • Organizatorice, de planificare, comunicare eficientă, lucrul în echipă;
 • Capacități bune de analiză și sistematizare a informației;
 • Capacitate de asimilare rapidă a cunoștințelor noi, autoperfecționare;
 • Capacitate de concentrare, rezistență la efort și volum de lucru;
 • Gândire procesuală și globală, perseverență, adaptabilitate la situații noi; 

Atitudini Receptivitate la idei noi,conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, disponibilitate la  schimbare, diplomație, disciplină, flexibilitate, spirit de observație. 
Persoanele interesate sunt invitate să prezinte CV-ul la sediul Băncii, pe adresa: str. Tighina 23/3, mun. Chişinău, Direcția Personal, sau prin e-mail: [email protected]. Pentru persoanele cu studii în străinătate se va indica: calificările, țara și instituțiile de învățământ respective.
Recomandăm studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la interviu/concurs.

Bibliografie recomandată

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Prezentarea job-ului
Job postat:
3 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
Negociabil
Educaţie
Superioare
Experienţă
De la 1 an