Descriere job

Responsabilități:

 • Întocmește anunțuri/invitații în cadrul procedurilor de achiziție;
 • Elaborează/asigură elaborarea documentației de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție;
 • Inițiază și asigură desfășurarea procedurilor de achiziții;
 • Păstrează și ține evidența tuturor documentelor întocmite și aplicate în cadrul procedurilor de achiziție;
 • Acordă asistență de specialitate întregului proces aferent contractelor de achiziții care urmează să fie încheiate de întreprindere.
 • Analizează/participă la analiza și evaluarea ofertelor înaintate de agenții economici;
 • Ține evidența, cumulează informația privind necesarul de bunuri si lucrări;
 • Întocmește rapoartele necesare privind achizițiile efectuate;
 • Organizează eficient și profesional activitatea secției și a personalului din subordine.

Cerințe:

 • studii superioare juridice/contabile/economice
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse
 • cunoştinţe de operare la calculator: MS Word, Excel, poştă electronică
 • abilitați de comunicare interpersonală
 • experiență în domeniu – minimum 3 ani, inclusiv în funcție de conducere

Calități personale:

 • capacitate de organizare a activității 
 • capacități manageriale desavîrșite
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită

Beneficii:

 • Program de lucru stabil;
 • Oportunitate de angajare pe termen lung;
 • Posibilitate de dezvoltare personală;
 • Pachet social, prime;

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: [email protected], indicând funcția pentru care candidați.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați
Telefon: 022 251-221

Prezentarea job-ului
Job postat:
2 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
Negociabil
Educaţie
Superioare
Experienţă
De la 3 ani