Descriere job

Vei avea următoarele beneficii:

 • Program individual de dezvoltare profesională şi avansare în carieră;
 • Apreciem rezultatele prin salariu atractiv şi bonus de performanță;
 • Oferim prime colective, de sărbători și ajutoare materiale pentru diverse situații personale;
 • Avem grijă de echipa noastră și organizăm cluburi de interes și team building;
 • Promovăm produsele băncii şi oferim condiții avantajoase angajaților.

Vei avea următoarele responsabilități:

 • Elaborează, propune şi coordonează implementarea unui sistem corespunzător de administrare a riscului operațional și reputațional al băncii;
 • Asigură controlul permanent al respectării strategiei și politicilor de risc în domeniul riscurilor operaționale și reputaționale, limitelor și restricțiilor stabilite, efectuează controale punctuale în cazul identificării suspiciunilor de riscuri operaționale/reputaționale sau în cazul identificării cazurilor de nerespectare a normelor şi procedurilor stabilite în aceste domenii;
 • Coordonează activitatea de monitorizare a pierderilor raportate de subdiviziunile Băncii, asigură agregarea și analiza trimestrială a datelor privind pierderile colectate, rezultate din evenimentele de risc operațional;
 • Coordonează activitatea de monitorizare a indicatorilor de risc operațional și analiza datelor aferente;
 • Participă la procesul de implementare și coordonează procesul de identificare și autoevaluare a riscurilor operaționale;
 • Asigură perfectarea rapoartelor aflate în gestiune;
 • Participă la elaborarea şi actualizarea documentelor normative interne;
 • Monitorizează modificările în legislația în vigoare referitoare la administrarea riscurilor aflate în gestiune;
 • Emite opinii de risc în procesul coordonării produselor/serviciilor/proceselor revizuite sau nou-elaborate, asigură identificarea și documentarea riscurilor operaționale aferente.

Ești candidatul potrivit dacă:

 • Studii și calificări: studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • Limbi cunoscute: limba română/rusă (avansat); limba engleză (intermediar-avansat);
 • Abilități; analiză critică, obiectivă; predispoziție pentru cifre și calcule matematice; gândire constructivă; capacitatea de a expune profesional și obiectiv punctul de vedere; capacitatea de convingere; managementul schimbării;
 • Cunoștințe de operare IT: pachetul MS Office (avansat)
 • Competență managerială: capacități organizatorice, motivarea şi evaluarea performanței, asigurarea continuității activității, planificare, delegare şi control;
 • Experiență profesională: experiență în sistemul bancar nu mai puţin de 5 ani, cunoștințe și experiență în domeniul riscurilor; experienţa managerială va constitui un avantaj.

Trimite CV-ul şi scrisoarea de intenţie:

Prezentarea job-ului
Job postat:
3 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
Negociabil
Educaţie
Superioare
Experienţă
De la 5 ani