Descriere job

Misiunea postului

Gestionarea și organizarea activității Direcției conformitate, asigurarea conformării activității Băncii cu legislația în vigoare, actele normative ale BNM, precum și actele normative interne ale băncii. 

Principalele atribuții:

 • Dirijează activitatea Direcției, determină sfera obligațiilor de serviciu a subalternilor;
 • Asigură identificarea, evaluarea și administrarea riscului de conformitate;
 • Emite avize la proiectele de acte normative recepționate de bancă pentru avizare;
 • Efectuează controlul asupra corectitudinii definitivării proiectelor actelor normative interne elaborate de subdiviziunile Băncii;
 • Monitorizează și testează conformitatea pe baza unor testări relevante și notifică rezultatele în conformitate cu liniile de raportare stabilite;
 • Elaborează propuneri, emite opinii și analizează riscurile de conformitate;
 • Emite recomandări Comitetului de Conducere al Băncii cu privire la respectarea legilor, regulilor și standardelor;
 • Monitorizează actele legislative și normative publicate în Monitorul Oficial al RM, care reglementează activitatea bancară și notifică conducerea băncii și subdiviziunile vizate privind necesitatea modificării cadrului normativ intern;
 • Instruiește personalul băncii în domeniul conformității;
 • Consiliază subdiviziunile Băncii privind prevederile aplicabile ale cadrului legal și de reglementare;
 • Prezintă Consiliului Băncii rapoarte trimestriale privind activitatea de conformitate. 

Cerințe față de candidați

 • Studii superioare economice sau juridice;
 • Experiență profesională: minim 5 ani în domeniul bancar,  preferabil în domeniul conformității, control intern sau juridic;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor române, cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
 • Cunoștințe avansate MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
 • Responsabilitate, inițiativă, operativitate în lucru și atenție la detalii. 

Abilități

 • Organizatorice și de coordonare a echipei, de planificare, comunicare eficientă;
 • Capacități bune de analiză și sistematizare a informației;
 • Capacitate de concentrare, rezistență la efort și volum de lucru;
 • Gândire procesuală și globală, perseverență, adaptabilitate la situații noi;
 • Punctualitate și acuratețe în îndeplinirea sarcinilor. 

Persoanele interesate sunt invitate să prezinte CV-ul la sediul Băncii, pe adresa: str. Tighina 23/3, mun. Chişinău, Direcția resurse umane, sau prin e-mail: [email protected]  

Recomandăm studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la interviu/concurs.

Bibliografie recomandată

 1. Legi și acte normative ale BNM - www.bnm.md;
 2. Servicii și Informații B.C. ”ENERGBANK” S.A. – www.energbank.com

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Prezentarea job-ului
Job postat:
3 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
Negociabil
Educaţie
Superioare
Experienţă
De la 5 ani