Descriere job

Despre Helvetas Swiss Intercooperation
HELVETAS este cea mai mare organizație neguvernamentală Elvețiană cu un dublu mandat de dezvoltare pe termen lung și de răspuns umanitar. Ea este prezentă în Moldova din 2019, implementând proiecte în domeniul dezvoltării sistemelor de piață în domeniul agriculturii. 
În urma crizei din Ucraina, HELVETAS a inițiat asistență de urgență pentru familiile din Moldova care găzduiesc refugiați din Ucraina.  În prezent, ne consolidăm prezența operațională pentru a construi un răspuns cuprinzător la criza actuală, în strânsă colaborare Aliance 2015.

Contract:              Local (full-time – 8 ore)
Data de inițiere:   Noiembrie 2022
Durata:                 4-5 luni, cu posibilitatea extinderii
Zona teritoriala: Cimislia, Leova, Causeni, Stefan Voda (sediul principal în Chișinău, dar vor fi data prioritatea candidatilor cu domiciliul in raioane respective)
Salariu stabil: 22000 MDL brut
  
REZUMATUL GENERAL AL POZIȚIEI:
 
Sub supravegherea directă a managerului de proiect, candidatul selectat va funcționa ca punct general de contact pentru toate aspectele legate de intervențiile Helvetas în teritoriu (teren) atribuit. Membrilor personalului care ocupă poziții pe teren li s-ar putea cere să fie mobili în zona atribuită atunci când apar nevoi imediate ale proiectului. Acest post este bazat în raioane Cimislia, Leova, Causeni, Stefan Voda, cu deplasări frecvente in teritoriul din apropiere.
 
Responsabilitățile

 • Coordonarea activităților de proiect și asigurarea supravegherii, administrarea gestionării zilnice a echipelor de teren Helvetas în zona atribuita. 
 • Monitorizează și se asigură că toate activitățile se desfășoară în conformitate cu programul stabilit și cu orientările specifice. Pregătiți evaluări periodice, rapoarte de monitorizare și rapoarte de progres consolidate pentru toate activitățile implementate. Asigurarea conformității și alinierii la politicile, procedurile și codul de conduită Helvetas în toate activitățile implementate.
 • Să fie capabil să organizeze întâlniri la toate nivelurile și să efectueze interviuri la locurile de colectare a datelor cu grupuri de eșantionare și informatori-cheie. 
 • Să respecte planurile elaborate de conducere pentru colectarea de date cu ajutorul unor dispozitive tehnice adecvate.
 • Să asigure introducerea, stocarea și prelucrarea fără erori a informațiilor introduse, în conformitate cu instrucțiunile.
 • Să se asigure efectiv că feedback-ul din partea beneficiarilor este împărtășit cu managerul de proiect. 
 • Participați la instruirile necesare și oferiți feedback activ.
 • Să îndeplinească alte sarcini conexe, după cum este necesar.

Cerinte

 • Diplomă/certificat de bacalaureat cu minimum trei ani de experiență profesională; sau diplomă de licență de la o instituție Universitara cu cel puțin un an de experiență profesională relevantă 
 • Experiență anterioară de lucru într-o poziție similară cu rol de supraveghere
 • Abilități solide de organizare, facilitare, comunicare, prezentări 
 • Abilități excelente de comunicare și negociere, angajament personal, eficiență și flexibilitate;
 • Utilizarea competentă a unui smartphone utilizat în mod obișnuit (uneori laptop) și a software-ului adecvat de colectare a datelor (de exemplu, Kobo)
 • Aptitudini interpersonale solide; politețe, tact și capacitatea de a lucra eficient cu persoane de diferite origini naționale și culturale
 • Bune abilități de comunicare, expunere dovedită la relația cu autoritățile și cu alte părți interesate
 • Etică profesională solidă și angajament față de principiile umanitare;
 • Limba română vorbită și scrisă. Limba rusă/engleză sunt considerate un avantaj    
 • Dorința și capacitatea de a desfășura activități pe teren în Cimislia, Leova, Causeni, Stefan Voda
 • Capacitatea demonstrată de a lucra bine sub presiune și de a respecta termenele limită. 

Din cauza urgenței, recrutarea se va face pe bază de rotație, astfel încât postul va fi ocupat imediat ce se identifică un candidat potrivit. Va rog sa expediati CV la adresa de contact cu indicarea pentru ce pozitie si in ce Raion aplicati:  [email protected].

Prezentarea job-ului
Job postat:
2 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
22000 MDL
Educaţie
Superioare
Experienţă
De la 3 ani