Descriere job

Scopul general al postului:
Gestionarea activității Direcției astfel încât să fie întreprinse măsurile și acțiunile necesare în vederea oferirii de asigurare și consultanță referitoare la conformitatea proceselor/ activității desfășurate în cadrul BNM cu prevederile codului de etică și conduită profesională, politicii antifraudă, altor acte normative privind integritatea instituțională, cu prevederile cadrului normativ intern și extern aferent activității BNM, precum și acordării suportului conducătorilor de subdiviziuni în dezvoltarea și implementarea unui sistem de control intern eficient pentru a gestiona riscul de conformitate aferent reglementărilor respective.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licență sau studii de master, pentru absolvenții sistemului Bologna, în domeniul economic– financiar/bancar/legal/administrativ, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova). Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective;
 2. Experiență de muncă de minim 5 ani în domeniul economico–financiar, bancar, legal sau administrativ;
 3. Experiență în poziții manageriale de minimum 3 ani;
 4. Cunoașterea legislației în vigoare a Republicii Moldova şi actele normative aplicabile în domeniul conformității, controlului intern și integrității;
 5. Cunoașterea de instrumente și tehnici de gestiune a riscului de conformitate;
 6. Cunoaşterea de standarde, bune practici, metodologii aferente domeniului de conformitate și guvernanță;
 7. Competențe digitale Medii;
 8. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 9. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, planificare și organizare, capacitatea de a lua decizii, viziune, gândire strategică, leadership, flexibilitate și disponibilitate la schimbare;
 10. Alte abilități și atitudini: capacitate de a comunica eficient verbal şi în scris, rezistență la efort şi stres, adaptabilitate la situații noi, diplomație, creativitate, spirit de inițiativă, tendință de dezvoltare profesională continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Certificări internaționale reputabile pe domeniile de risc, drept sau conformitate.

Principalele atribuții funcţional

 1. Coordonează elaborarea politicii de conformitate a BNM și asigură respectarea acesteia;
 2. Coordonează elaborarea programului anual de conformitate cu accent sporit pe domeniile stipulate în scopul de activitate al Direcției, asigură realizarea acestuia și raportarea rezultatelor către guvernator, Comitetul executiv și Consiliului de supraveghere, după caz;
 3. Participă la identificarea și evaluarea riscului de conformitate de către subdiviziunile BNM, precum și propune recomandări privind măsurile de gestiune a acestuia;
 4. Analizează și propune tehnici și metode de implementare a controalelor interne care vor contribui la buna gestiune a riscului de conformitate;
 5. Dezvoltă și implementează cadrul de etică și conduită profesională a BNM;
 6. Coordonează elaborarea și monitorizează în implementare actele secundare codului de etică și conduită profesională;
 7. Efectuează controale operative interne aferente obiectivelor de activitate.

Termen-limită:
- 03 ianuarie 2023.

Pentru participarea la concurs, accesaţi:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi..

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 2. Legea integrității nr.82/2017 si cadrul normativ secundar acesteia
 3. Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale și cadrul normativ secundar acesteia
 4. Standarde, bune practici, metodologii aferente domeniului de conformitate și guvernanță
 5. Instrumente și tehnici de gestiune a riscului de conformitate.

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Prezentarea job-ului
Job postat:
2 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
Negociabil
Educaţie
Superioare
Experienţă
De la 5 ani