Descriere job

Ce ai de făcut:

 • Supravegherea integrității documentelor, respectarea condițiilor necesare pentru păstrarea optimă a documentelor în încăperea arhivei;
 • Primirea dosarelor / dosarelor de credit, documentelor in original in Arhiva;
 • Ținerea evidenței dosarelor / dosarelor de credit și a originalelor primite în arhivă;
 • Verificarea prezentei documentelor obligatorii în original în dosarele de credit transmise de către entitățile emitente;
 • Conlucrarea cu entitățile creatoare în vederea completării dosarelor de credit în cazul lipsei documentelor aferente acestora;
 • Eliberarea către subdiviziunile structurale ale Băncii a dosarelor solicitate;
 • Eliberarea către subdiviziunile structurale ale Băncii a copiilor documentelor solicitate;
 • Ținerea evidenței eliberării/restituirii dosarelor din/în depozitele arhivei;
 • Selectarea dosarelor/dosarelor de credit cu termen de păstrare expirat și întocmirea listei acestora pentru lichidarea ulterioară.

Vom aprecia să ai:

 • Cunoașterea actelor normative ce reglementează activitatea arhivei fizice;
 • Studii superioare;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse. Engleza – un avantaj;
 • Cunoşterea aprofundată a aplicaţiilor MS Office
 • Responsabilitate și atenție la detalii.

Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank S.A
Te invităm să aplici CV-ul la [email protected]
(Vom aprecia să specifici funcţia pentru care candidezi)

Prezentarea job-ului
Job postat:
2 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
Negociabil
Educaţie
Superioare
Experienţă
Constituie un avantaj