Descriere job

Responsabilități:
- Identifica și selectează furnizorii în vederea achiziționării materialelor de construcție astfel încât aceștia să îndeplinească criteriile de preț, calitate și dată de livrare impuse de companie;
- Menține și dezvoltă relația de colaborare cu furnizorii, urmărind derularea corespunzătoare a contractelor comerciale (din punct de vedere al condițiilor comerciale, tehnice, financiare etc.);
- Monitorizează schimbările pe piață industrială, face predicții în ceea ce privește evoluția prețurilor și impactul acestora asupra activității viitoare a companiei
- Creează, dezvoltă și menține relații cu furnizorii importanți;
- Pregătește și conduce negocierile cu furnizorii cheie;
- Pregătește rapoarte periodice pentru conducerea companiei;
- Propune strategii anuale privind achizițiile de materiale;
- Inițiază instrumente de control în ceea ce privește măsurarea eficienței rezultatelor;
- Responsabil pentru organizarea evaluarei anuale a furnizorilor-cheie;
- Implicarea în rezolvarea plângerilor către furnizori;

Cerințe:
- cunoașterea limbii române și ruse
- deținere permis de conducere categoria B
- Abilități de negociere
- Abilități de comunicare și relaționare
- Capacitate de analiză, sinteză și decizie, bun organizator
- Capacitatea de a gestiona simultan mai multe task-uri
- Persoană cu inițiativa, proactivă, autodedicat.

Condiții:
- Remunerare motivantă, de la 15 000 lei
- Pachet social integral
- Climat de lucru plăcut
- Perspective de viitor atrăgătoare

Așteptăm CV la adresa [email protected]
Tel de contact: 069090025

Prezentarea job-ului
Job postat:
2 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
15000 MDL
Educaţie
Orice
Experienţă
Orice