Descriere job

Obiectivele postului
Acorda consultanța de specialitate compartimentelor din cadrul companiei si reprezintă în instanțe judecatorețti unele dosare ale acesteia.

Cerințele candidatului
- Studii superioare în domeniul jurispudenței – licențiat în drept;
- Cunoașterea limbii române, rusă nivel avansat;
- Abilități avansate de cunoaștere și utilizare a PC (Word, Excel, Power Point);
- Experienţă profesională dovedită de minim 5 ani în domeniul juridic, dintre care cel puțin 2 ani în domeniul elaborarii și analizei contractelor, participarea în ședințe de judecată în dosare civile, reprezentarea intereselor companiei în diferite organe, organizații și instituții ale statului.

Descrierea postului
- Reprezentarea angajatorului în instanțele de judecată pe toate nivele;
- Perfectarea cererilor de judecată și a actelor de procedură ce reies în cadrul examinării ultimelor, exercitarea căilor de atac, întocmirea referințelor la cererile de chemare în judecată, examinarea dosarelor, asistenţă juridică în faţa organelor jurisdicţionale;
- Urmărirea apariţiei actelor normative şi legislative în domeniu, cît și a modificărilor ulterioare la ele, aducerea la cunoştinţă conducerii ierarhic superioare;
- Întocmirea formalităţilor prevăzute de lege în cazul modificării actului juridic, vizarea de legalitate a actelor emise de conducerea superioară;
- Avizarea tuturor documentelor cu caracter de norme şi regulamente care reglementează activitatea instituției; urmărirea respectării legalităţii în cazul încheierii, modificării şi desfacerii contractelor individuale de muncă.
- Asistența logistică a intituției pe toate nivelurile de activitate, pregătirea actelor pentru achiziții și monitorizarea ulterioară a executării contractelor încheiate cu furnizorii de servicii și produse.

Abilităţi:
- Cunoștințe temeinice de drept, capacităţi de analiză și sinteză, abilități de elaborare a documentelor juridice complexe (opinii juridice, referințe, avize)
- aptitudini bune de comunicare si de a stabili relații de lucru bazate pe cooperare;
- capacitate bine dezvoltată de a gestiona mai multe activități concomitent, precum și de a-și desfășura activitatea cu respectarea unor termene restrânse.

Condițiile de lucru și salariul se vor discuta în cadrul interviului.

Prezentarea job-ului
Job postat:
3 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
Negociabil
Educaţie
Superioare
Experienţă
De la 5 ani