Descriere job

Scopul:
Asigurarea necesităţilor Băncii Naţionale în domeniul elaborării și implementării Sistemelor Informatice elaborate de către forțele proprii ale BNM.

Obiectivele postului:

 1. Conlucrarea în mod constructiv, progresiv și amiabil în cadrul Departamentului și cu subdiviziunile BNM;
 2. Aplicarea celor mai bune practici de gestiune a echipei și a timpului;
 3. Dezvoltarea profesională continuă;
 4. Diseminarea și transferul rezultativ al cunoștințelor specifice activității sale;
 5. Gestionarea în mod adecvat a proiectelor aflate in gestiune.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale cu media generală pe anii de studii >= 8; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.
 2. Experienţă de minim 1 an în domeniul tehnologiilor informaţionale (elaborarea şi implementarea aplicaţiilor program).
 3. Cunoaşterea limbii de stat.
 4. Cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu) pentru însuşirea documentaţiei tehnice.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:
- Cunoştinţe în domeniul financiar şi/sau contabil;
- Cunoaşterea bazelor de date de uz comun (prioritar Oracle);
- Cunoaşterea sistemelor de programare: Java/J2EE, C++.

Principalele atribuții funcţionale:

 • Efectuarea lucrărilor privind descrierea proiectului şi elaborarea programelor aplicative;
 • Elaborarea documentaţiei de proiect, de lucru şi de exploatare;
 • Testarea şi implementarea asistenţei programate;
 • Modificarea documentaţiei de proiect, de lucru şi de exploatare;
 • Modificarea, testarea şi implementarea asistenţei programate;
 • Perfecţionarea calificării în partea însuşirii metodelor moderne de proiectare şi instrumentarului de elaborare a aplicaţiilor;
 • Însuşirea limbajelor necesare de programare, a procedurilor şi metodelor de programare;
 • Acordarea ajutorului tehnic necesar utilizatorilor în lucrul cu aplicaţiile.

Termen-limită:
- 03 ianuarie 2023.

Pentru participarea la concurs, accesaţi:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Prezentarea job-ului
Job postat:
3 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
Negociabil
Educaţie
Superioare
Experienţă
De la 1 an