Descriere job

Context:
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 este persoană juridică, are statut de instituție publică, misiunea căreia este asigurarea preluării, înregistrării, prelucrării apelurilor de urgență și transmiterea solicitărilor de intervenție procesate către serviciile specializate de  urgență.

Responsabilități:

 • Descrierea specificațiilor și documentației;
 • Dezvoltare scripturi și aplicații;
 • Extragerea datelor din baza de date;
 • Automatizarea proceselor;
 • Monitorizarea;
  • Formarea nucleului Băncii Centrale de Date (BCD) al Sistemului Informațional Automatizat al Serviciului 112;
  • Examinarea, sistematizarea și soluționarea erorilor depistate în procesul de stocare a informației în BCD;
  • Asigurarea controlului logic a informației conform cerințelor actelor normative;
  • Efectuarea controlului și prelucrarea informației parvenite în BCD a Serviciului 112;
  • Elaborarea clasificatoarelor noi și susținerea celor existente conform cerințelor actelor normative și documentației tehnice;
  • Participarea la realizare și asigurarea ulterioară a tehnologiei schimbului de date cu diferite structuri de stat, ce sunt deținători ai resurselor informaționale de stat;
  • Pregătirea și eliberarea informației din BCD sub formă de dări de seamă analitice şi statistice, liste, grafice, diagrame;
  • Formarea și optimizarea mecanismelor de monitorizare a acțiunilor utilizatorilor;
  • Evidenta păstrării și restabilirii BCD și a datelor de sistem.


Condițiile pentru ocuparea funcției vacante:

Cerințe de bază:

1.1. Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
1.2. Studii: universitare/post universitare în domeniul tehnologiilor informaționale sau domeniilor conexe;
1.3. Cunoașterea obligatorie a limbii române, rusă și engleză;
1.4. Experiență  minim de 2 ani în calitate de dezvoltator, administrator de sistem sau DevOps inginer
1.5. Dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;
1.6. Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
1.7. Lipsa antecedentelor penale sau a altor restricții legale de ocuparea funcției vacante;
1.8. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

2.         Cunoștințe:

2.1. Administrarea și optimizarea bazelor de date (MS-SQL, PG-SQL, Oracle, Informix etc.);
2.2. SQL sau NoSQL baze de date;
2.4. Experiență cu aplicații de gestionare a proiectelor software si control a versiunilor;
2.5. Experiență în revizuirea și optimizarea codurilor;
2.6. Auto-organizare, gestionarea timpului și a priorităților de lucru;
2.7. Înțelegerea ciclului de viață al dezvoltării de software;
2.8. Limbaje de programare (Java, C#, C++, PHP), Application Testing; (un plus suplimentar);
2.8. Înțelegerea standardelor de codificare și a celor mai bune practici pentru dezvoltarea sistemelor back-end eficiente și de înaltă disponibilitate.

 Condiții: 

 • Oportunități bune pentru creșterea carierei și dezvoltarea profesională;
 • Mediu de lucru dinamic și prietenos;
 • Instruiri profesionale;
 • Salariu competitiv conform pieței muncii în domeniu;
 • Bonus: angajaților li se oferă sporuri pentru vechime în muncă în ramura telecomunicațiilor.

CV-ul, portofoliul și întrebările suplimentare pot fi adresate la adresa de e-mail: [email protected] , menționând postul pentru care se aplică (Inginer integrare a sistemelor informaționale)

Prezentarea job-ului
Job postat:
2 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
Negociabil
Educaţie
Superioare
Experienţă
De la 2 ani