Descriere job

Scopul sau atribuțiile direcției sau departamentului:

 • Gestionarea și evaluarea sistemului de salarizare. Evaluarea nivelului posturilor.
 • Realizarea proceselor de angajare, transfer și eliberare a angajaților; Monitorizarea aplicării legislației muncii în raporturile de muncă.

Obiectivele postului:
- Asigurare a unui cadru unitar al organizării și gestiunii proceselor de management a resurselor umane, salarizare și evaluarea nivelului posturilor aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

 1. Studii superioare universitare, de preferință post-universitare sau masterat, în economie, resurse umane, drept, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 2. Experienţă de minim 3 ani în domeniul dezvoltării și/sau gestiunii resurselor umane şi salarizării;
 3. Cunoştinţe profunde ale legislației în vigoare a Republicii Moldova aferentă ariei de activitate; standardelor, bunelor practici, metodologiilor, instrumentelor și tehnicilor de organizare și management resurse umane.
 4. Cunoștințe de operare avansată a programelor computerizate: Word, Excel, Power Point, Internet.
 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze;
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitate de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.
 7. Alte abilități și atitudini:

- organizatorice, de planificare, de a conduce activitatea în echipă, negociere, comunicare eficientă;
- gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
- gândire procesuală și globală;
- capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere;
- de analiză şi formulare a concluziilor.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:
Experienţă specifică în:
- implementarea unui sistem de salarizare și evaluare a posturilor;
- elaborarea actelor normative și modificărilor/ completărilor acestora;
- calcularea și prognozarea fondului de salarizare;
- implementarea sistemelor informaţionale ce ţin de managementul resurselor umane;
- cunoașterea regimului de gestiune a conflictelor de interese și de declarare a averii și intereselor personale.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Participa la elaborarea actelor normative interne ce țin de managementul resurselor umane;
 2. Coordonează procesul de întocmire a regulamentelor de activitate a subdiviziunilor;
 3. Coordonează procesul de întocmire a fiselor de post pentru angajații BNM în conformitate cu actele normative interne;
 4. Evaluează posturile din structura de state în conformitate cu metodologia aprobată;
 5. Elaborează structura de state a BNM;
 6. Participă la elaborarea strategiilor și politicilor de salarizare ale angajaților BNM;
 7. Participa la calcularea și prognoza fondul de salarizare;
 8. Duce evidența cheltuielilor privind retribuirea personalului BNM și raportează aferent acestora.
 9. Întocmește rapoartele statistice aferente forței de muncă;
 10. Prelucrează documentele personale ale salariaţilor;
 11. Perfectează proiecte de ordine privind acordarea concediilor: de odihnă anuale, suplimentare, neplătite, de studii şi alte tipuri de ordine legate de concediile respective: rechemarea, prelungirea, suplinirea, sistarea suplinirii;
 12. Perfectează graficul concediilor anuale al salariaţilor BNM şi supraveghează respectarea lui;
 13. Verifică şi înregistrează cererile privind scutirile de impozit la sursa de venit la angajare, schimbările intervenite în domeniu pe parcursul anului de lucru;
 14. Duce evidenţa certificatelor medicale, verificarea şi înregistrarea acestora.

Termenul-limită:
- 04 ianuarie 2023.

Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm să fie consultată bibliografie înainte de concurs:

Bibliografie:

 1. Codul muncii al Republicii Moldova;
 2. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 3. Legea privind declararea averii şi a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016;
 4. Legea salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002.

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Prezentarea job-ului
Job postat:
3 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
Negociabil
Educaţie
Superioare
Experienţă
De la 3 ani