Descriere job
 • Departamentul Audit Intern dă asigurări și oferă servicii de consiliere independente și obiective, menite să aducă o valoare adăugată și să contribuie la îmbunătățirea activităților BNM.
 • Direcția audit tehnologii informaționale, în calitate de unitate structurală a DAI, este responsabilă de derularea misiunilor de audit/misiuni ad-hoc asupra proceselor/sistemelor/obiectelor TI și administrarea aplicațiilor utilizate în cadrul DAI.

Obiectivele postului:

 • eficienţă şi calitatea sporită a procesului de activitate;
 • gestiunea eficientă a timpului de muncă;
 • conformarea cu cadrul legal, normativ și metodologic în vigoare;
 • dezvoltarea profesională continuă.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale, audit și sau economiei, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 3 ani; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 • Experienţă de muncă în domeniul TI și/sau auditurilor, de minim 1 an;
 • Cunoştinţe în domeniul TI, securității informației, continuității activității;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului și cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române fluent și engleze la nivel tehnic;
 • Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 • Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză și a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experienţă specifică în domeniul auditului TI, gestiunii proiectelor, gestiunii serviciilor TI;
 • Cunoașterea standardelor naționale și/sau internaționale în domeniul securității informației, managementul proiectelor, managementul riscurilor;
 • Cunoașterea bunelor practici în domeniul TI;
 • Certificări în domeniul auditului (Ministerul Finanțelor, CIA, CISA, ) și/sau TI (CISA, CISM, ITIL etc.).

Principalele atribuții funcționale:

 1. Desfășurarea misiunilor de audit, de consiliere și misiunilor Follow-up de monitorizare a recomandărilor DAI, misiunilor ad-hoc în conformitate cu metodologia de audit în vigoare;
 2. Desfășurarea activităților de consultanță pe subiecte ce țin de tehnologiile informaționale;
 3. Elaborarea de ghiduri, instrucțiuni pentru utilizarea aplicațiilor din cadrul DAI;
 4. Administrarea aplicațiilor utilizate pentru audit (procesul de audit, analiza informațiilor).

Termen-limită:
- 26 decembrie 2022.

Recomandăm insistent consultarea bibliografiei de mai jos:

Bibliografie:

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011;
 • Hotărârea Guvernului privind aprobarea Cerinţelor minime obligatorii de securitate cibernetică nr. 201 din 28.03.2017;
 • Standarde de audit intern (IIA);
 • Standarde de securitate TI (standardele din seria ISO 27000, de ex. 27001, 27002 etc., ISO);
 • Cadre aferente auditului și riscului TI (de ex. ITAF, ISACA);
 • Managementul TI și TIC (de ex. COBIT, ISACA);
 • Managementul Serviciilor TI (ITIL, AXELOS);
 • Managementul proiectelor (de ex. PMBOK, PMI; PRINCE2, AXELOS);
 • și altă bibliografie aferentă domeniului TI.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului..

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Prezentarea job-ului
Job postat:
3 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
Negociabil
Educaţie
Superioare
Experienţă
De la 1 an