Descriere job

Obiectivul postului

 • Titularul postului are rolul de a realiza procesul unei analize şi unei prognozări efective/atrase.

 Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare economice;
 • Cunoaşterea legislaţiei şi actelor normative în domeniul financiar – bancar;
 • Vechime în muncă – minim 2 ani în domeniul bancar pe linii planificare, raportări, analiză;
 • Gândire analitică şi de sinteză.
 • Cunoaşterea limbii de stat, limbă rusă şi preferabil engleză;
 • Cunoaşterea  calculatorului, în special pachetului MS Office
 • Abilităţi de a lucra în echipă, comunicabilitate, flexibilitate, bună capacitate de organizare 

Responsabilitați principale:  

 • Elaborează Strategia de dezvoltare pe termen mediu, precum şi Business planul anual, în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ în vigoare;
 • Calculează executarea strategiei de dezvoltare şi a planului de afaceri anual, trimestrial și lunar;
 • Efectuează studii de fezabilitate cu privire la deschiderea noilor subdiviziuni; efectuează calcule economice privind perioada de răscumpărare a investiţiilor efectuate pentru deschiderea acestora
 • Perfectează Raportul trimestrial privind performanța Băncii și gradul de îndeplinire a Business planului.
 • Execută calcule de analiză a activităţii Băncii în contextul indicatorilor principali din sistemul bancar şi grupul său de bănci, determinarea poziţiei Băncii în sectorul bancar al Republicii Moldova;
 • Execută calcule de analiză a componenţei şi structurii activelor și pasivelor Băncii, cu elaborarea propunerilor privind optimizarea lor;
 • Monitorizează respectarea normativelor stabilite de către BNM și raportează la comitetele de profil ale Băncii;
 • Întocmește rapoarte financiare FINREP. 

Banca oferă:

 • Acordarea suportului la integrarea în funcție;
 • Orar de muncă (Luni-Vineri, 9:00-18:00);
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV prin e-mail: [email protected]  

Informaţii suplimentare la numarul de telefon 022 -839-783, 022 839-749.

Prezentarea job-ului
Job postat:
3 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
Negociabil
Educaţie
Superioare
Experienţă
De la 2 ani