Descriere job

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii universitare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 4 ani Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.
 • Experiență în domeniul financiar-bancar minim 2 ani;
 • Cunoştinţe ale prevederilor legislației bancare autohtone;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Office, în special Excel;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat. Cunoaşterea unei alte limbi străine reprezintă un avantaj.
 • Alte abilități și aptitudini: perseverenţă, spirit de inițiativă, cooperare, flexibilitate, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă. Vor fi apreciate capacitățile analitice și de comunicare scrisă și verbală.
 • Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Experiență în gestionarea riscurilor;
- Cunoașterea specificului de tranzacționare pe piața financiară internațională;
- Cunoștințe în domeniul statisticii și econometriei.

Principalele atribuții funcţionale:

 • Monitorizarea zilnică a limitelor pe investiţii în dependenţă de: mărimea tranșelor; tipul, durata şi rating-ul instrumentelor investiţionale şi compoziția valutară; pregătirea materialelor informative despre evoluțiile observate.
 • Verificarea respectării structurii şi limitelor de către dealeri pe operaţiunile valutare, operaţiunile pieţei monetare şi operaţiunile pieţei de capital. Raportarea în cazul depistării de încălcări/depășiri managementului superior și propunerea, după caz, a soluțiilor de remediere a situației.
 • Extragerea și asigurarea evidenței zilnice a rating-urilor contrapărților autorizate ale BNM. Elaborarea Notei informative cu privire la modificarea rating-ului în baza rapoartelor agențiilor de rating.
 • Evaluarea performanţei portofoliului de investiţii al BNM, inclusiv performanța față de benchmark.
 • Analiza curentă a situaţiei pe piaţa internaţională cu privire la riscul de țară și de contrapartidă și prezentarea informației aferente Comitetul de investiții al BNM, Conducerii şi altor subdiviziuni ale BNM.
 • Perfectarea următoarelor rapoarte:

- Notă informativă lunară pentru Comitetul executiv al BNM privind gestionarea rezervelor valutare (performanța portofoliilor de investiții, evoluția structurii valutare și a tranșelor, evoluția investițiilor în baza rating-urilor, riscul de piață etc.);
- Date statistice cu privire la rulajele săptămânale înregistrate pe piața valutară locală, operațiunile de schimb valutar între băncile licențiate și nerezidenți, starea conturilor valutare ale Ministerului Finanțelor al RM;
- Rapoarte privind piaţa valutară a RM fără numerar şi activitatea BNM pe piaţa valutară pentru a fi plasate pe pagina-web oficială a BNM;
- Rapoarte zilnice privind: evoluția portofoliului de depozite al BNM, respectarea limitelor pe investiții,dinamica activelor oficiale de rezervă în urma modificării cursului oficial al valutelor străine în raport cu dolarul SUA și rulajelor pe conturi;
- Tabele generalizatoare și rapoarte analitice privind vânzările și cumpărările valutei străine pe piața interbancară, operațiunile cu clienții și tranzacțiile BNM cu compilarea lor ulterioară în tabele zilnice, săptămânale, lunare și anuale, precum și raportarea lunară către FMI;
- Informația privind structura rezervelor valutare ale BNM conform indicațiilor metodologice ale FMI (COFER);
- Informația privind repartizarea pe țări a valorilor mobiliare în valuta străină, deținute de BNM (SEFER);
- Calculul rezervelor internaționale și lichidității în valută străină conform indicațiilor metodologice ale FMI (SDDS);
- Compartimentul privind dinamica rezervelor valutare şi performanța portofoliului de investiții din Raportul anual al BNM;
- Comunicatul de presă privind evoluţia activelor oficiale de rezervă;
- Comunicatul de presă privind piaţa valutară a Republicii Moldova;
Elaborarea şi actualizarea veniturilor și cheltuielilor monetar-valutare în prognoză. Analiza veniturilor și cheltuielilor înregistrate de facto cu indicarea factorilor ce au determinat evoluția acestora.
Elaborarea informației necesare (compartimentul riscuri, repartizarea activelor și pasivelor pe valute, scadențe, rata dobânzii etc., calcule și dezvăluiri aferente SIRF 9) pentru perfectarea Situațiilor financiare ale BNM.
Revizuirea anuală sau la necesitate a cadrului de alocare strategică a activelor.

Termen-limită:
- 21 decembrie 2022.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi..

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 2. Raportul anual al BNM;
 3. Situațiile financiare ale BNM.

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Prezentarea job-ului
Job postat:
2 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
Negociabil
Educaţie
Superioare
Experienţă
De la 2 ani