Descriere job
 • Atribuțiile Direcției statistica conturilor internaționale sunt elaborarea conturilor internaționale, analiza și diseminarea acestora.
 • Atribuțiile principale ale secției sunt elaborarea indicatorilor statistici privind datoria externă brută a Republicii Moldova.

Obiectivele postului:

 • Economistul principal produce indicatorii aferenți datoriei externe publice a Republicii Moldova.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii economice superioare, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;
 2. Experiența profesională de minim 1 an în domeniul economiei;
 3. Cunoștințe în domeniul statisticii macroeconomice;
 4. Utilizator experimentat al aplicațiilor Microsoft Office, în particular al aplicațiilor de calcul;
 5. Vorbitor fluent al limbii de stat și cunoașterea limbii engleze (nivel mediu);
 6. Familiarizat cu legislația din domeniu;
 7. Competențe: integritate, onestitate, responsabilitate, profesionalism, acuratețe, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Experiența de lucru în domeniul statistic, al macroeconomiei, financiar, experiență de peste 2 ani;
 2. Posedarea cunoștințelor de lucru cu baze de date;
 3. Vorbitor fluent(avansat) al unei limbi străine de circulație internațională.

Principalele atribuții ale economistului principal al Secției compilarea balanței de plăți, Direcția statistica conturilor internaționale, Departamentul raportări și statistică:

 1. Elaborează indicatorii macroeconomici privind tranzacțiile cu împrumuturile guvernamentale, ale BNM, ale Unităților administrativ-teritoriale și corporațiilor publice din cadrul balanței de plăți a statului;
 2. Elaborează indicatorii macroeconomici privind pozițiile privind împrumuturile guvernamentale, ale BNM, ale Unităților administrativ-teritoriale și corporațiilor publice din cadrul Poziției investiționale a statului și sintezei macroeconomice privind datoria externă brută a Republicii Moldova;
 3. Organizează sursele de date primare necesare pentru calcul. Participă la revizuirea formularelor statistice de colectare a datelor și elaborare a unor noi formulare, precum și a cercetărilor în domeniul de competență;
 4. Colectează și prelucrează sursele de date; contrapune, validează și verifică indicatorii statistici aferenți datoriei publice din cadrul Conturilor Internaționale;
 5. Asigură reconcilierea pe durata perioadelor de referință (trimestru) a pozițiilor cu toate tipurile de modificări ale acestora (din tranzacții efective, schimbări de preț, fluctuația ratelor de schimb, alte schimbări)
 6. Participă la îmbunătățirea metodologiilor de calcul, elaborarea instrucțiunilor tehnice de lucru;
 7. Participă la elaborarea estimărilor;
 8. Participă la compilarea statisticii sectorului extern;
 9. Participă la diseminarea datelor la solicitare;
 10. Participă la dezvoltarea sistemului informațional de colectare și producere a statisticii balanței de plăți a statului;
 11. Participă la procesul de control intern al calității datelor.

Termen-limită:
- 26 decembrie 2022.

Recomandăm insistent consultarea bibliografiei de mai jos:

Bibliografie:

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;
 • Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;
 • Codul de bune practici al statisticilor europene;
 • Recomandările cadrului de evaluare a calității datelor al FMI (DQAF);
 • Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului..

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Prezentarea job-ului
Job postat:
2 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
Negociabil
Educaţie
Superioare
Experienţă
De la 2 ani