Descriere job

Ce ai de făcut:

 • Asigură controlul asupra procesului de transfer a dosarului de la etapa soft la etapa hard recovery;
 • Examinează dosarul creditului neperformant și riscurile aferente la etapa intrării în gestiunea REC.
 • Asigurarea activității operaționale aferente creditelor neperformante.
 • Cooperare activă cu executorii judecătorești/administratorii insolvabilității/debitorii/debitorii ipotecari/fidejusori/terțe persoane privind gestiunea recuperărilor;
 • Urmărește lunar execuția planului anual de recuperare a creanțelor;
 • Perfectează diferite analize cu privire la evoluția portofoliului de credite neperformante, cu raportarea corespunzătoare în formatul și termenii stabiliți, sau la solicitare, corelat necesității managementului local precum și la nivelul Grupului OTP;
 • Asigură secretariatul Comitetului Workout;
 • Monitorizează activitatea companiilor de colectare a creanțelor.

Vom aprecia să ai:

 • Experiență de muncă în sistemul bancar de minim 2 ai (preferabil tangență cu procesul de creditare);
 • Experiență de lucru Excel, rapoarte și prezentări Power Point;
 • Cunoașterea legislației RM și a actelor normative ale BNM în materia recuperării creanțelor;
 • Cunoașterea standardelor evidenței contabile RM în bănci și a tehnicilor de recuperare;
 • Informatice: Word, Excel, Power Point;
 • Cunoașterea limbii română, rusă, engleza - obligatoriu.

Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank S.A
Te invităm să aplici CV-ul la [email protected] 
(Vom aprecia să specifici funcţia pentru care candidezi)

Prezentarea job-ului
Job postat:
2 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
Negociabil
Educaţie
Orice
Experienţă
De la 2 ani